Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Celina

Celina är ett namn som kan vara en kortform av Marcellina, ett latinskt namn som i sin mest ursprungliga form kan vara besläktat med gudanamnet Mars. Det kan också vara hämtat från det latinska ordet coelum, som betyder himmel.

Popularitet

Babynest