Andra namnsidor:

Förslag tillagt

Namnet har lagts till bland dina förslag

Torun

Torun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn som förekommer på runstenar. Första delen av namnet hänsyftar på Tor, en asagud enligt nordisk mytologi. Den andra delen består av namnelementet -unn vilket anses vara bildat av verbet ”unna” i betydelsen ”älska”.

Namnet är mycket ovanligt, och endast några enstaka flickor i varje årskull får namnet som tilltalsnamn. 31 december 2005 fanns det totalt 340 personer i Sverige med namnet Torun varav 213 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 11 flickor namnet, varav 6 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

23

Februari

Babynest