Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Julia/Juliette är ett latinskt kvinnonamn som härstammar från det romerska släktbundna personnamnet Iulius senare Giolio, […]