Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Rosita är en spansk diminutivform av Rosa. Namnet är relativt ovanligt i Sverige. De […]

Babynest