Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

29

juni 2016

Petra

Petra är ett kvinnonamn med latinskt ursprung. Namnet är en femininform av Petrus, från grekiska […]

Babynest