Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

24

maj 2016

Vanja

Vanja eller Wanja är i grunden ett ryskt diminutiv av namnet Ivan/Ivana, som i sin […]

Babynest