Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

4

maj 2016

Monika

Monika, Monica, är ett kvinnonamn med okänt ursprung, det kan vara feniciskt, latinets monens – […]

Babynest