Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

24

juli 2014

Kerstin

Kerstin är ett kvinnonamn och en gammal svensk form av det latinska namnet Kristina, egentligen […]