Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

6

februari 2016

Dorotea

Kvinnonamnet Dorotea kommer från det grekiska mansnamnet Dorotheus som betyder ”Guds gåva”. Kortformer av namnet […]

Babynest