Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

31

juli 2014

Helena

Helena är ett kvinnonamn som kommer från det grekiska ordet för lysande eller fackla. Tidigast […]