Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Joline är ett kvinnonamn som troligen kommer av det franska ordet joli, som betyder; vacker, […]

Babynest