Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Valborg härstammar från det forntyska namnet Walburg (Walburga, Walpurgis) vars betydelse är oklar. En […]