Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

16

september 2014

Daga

Kvinnonamnet Daga är en femininform av Dag, ett fornnordiskt namn bildat av substantivet dag, men […]