Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

25

oktober 2014

Ingalill

Ingalill eller Inga-Lill är ett kvinnonamn och en sammansättning av namnet Inga och ordet ”lilla”, […]