Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Nicole är ett kvinnonamn. Det är den franska feminina formen av Nicolas. Namnet är mycket […]

Babynest