Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

25

april 2018

Elina

Elina är en form av Helena, som kommer av det grekiska ordet för fackla. Namnet […]

Babynest