Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

23

augusti 2014

Signhild

Kvinnonamnet Signhild anses ibland vara ett gammalt nordiskt namn bildat av ord som betyder seger […]