Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Agnes är ett kvinnonamn av grekiskt ursprung, som använts i Sverige sedan 1200-talet. Det kommer […]

Babynest