Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Rebecka, Rebecca är ett hebreiskt namn med oklar betydelse. Det har föreslagits att namnet […]