Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Terese, Theresa eller Therese har ett okänt ursprung. Det kan ha samband med medelhavsön […]

Babynest