Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Gunborg är ett fornnordiskt kvinnonamn. Namnet är sammansatt av orden gunr ’strid’ och borg(h) ’beskydd’, […]

Babynest