Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Hermine är ett franskt namn, som ofta betraktas som en kvinnlig motsvarighet till Herman. […]

Babynest