Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

11

december 2023

Daniela

Kvinnonamnet Daniela eller Daniella är feminin form av de hebreiska namnet Daniel, som betyder Gud […]

Babynest