Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Emma är ett kvinnonamn av tyskt ursprung, från början ett smeknamn för namn på Erm(in)-, […]

Babynest