Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

28

januari 2023

Karla

Karla eller Carla är ett kvinnonamn och feminin form av Karl som är av germanskt […]

Babynest