Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

25

augusti 2019

Lovisa

Kvinnonamnet Lovisa är en försvenskad form av Louise, har sitt ursprung i namnet Ludvig (se […]

Babynest