Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

16

november 2018

Viveka

Viveka eller Viveca är ett kvinnonamn med tyskt ursprung, från namnet Vibeke som kommer från […]

Babynest