Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Sonja är ett ryskt namn, en smekform av Sofia. Det infördes i almanackan så […]

Babynest