Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Gunnel är en nysvensk form av Gunhild. På 1700-talet uppstod flera olika former av […]

Babynest