Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

5

juli 2020

Ritva

Kvinnonamnet Ritva är ett finskt namn som betyder spö eller vidja. Det började användas i […]

Babynest