Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Aurora är ett kvinnonamn av latinskt/grekiskt ursprung som betyder morgonrodnad. Den franska formen är Aurore. […]

Babynest