Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

19

september 2019

Fredrika

Fredrika är den feminina formen av Fredrik, som betyder fredsfurste. Namnet började användas i Sverige […]

Babynest