Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Kvinnonamnet Sofia, Sophia, Sofie, är av grekiskt ursprung och kommer från ordet sopheía som betyder […]

Babynest