Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

23

februari 2019

Torun

Torun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn som förekommer på runstenar. Första delen av namnet hänsyftar […]

Babynest