Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

Vanja eller Wanja är i grunden ett ryskt diminutiv av namnet Ivan/Ivana, som i sin […]

Babynest