Andra namnsidor:

Slumpa 3 nya

28

maj 2023

Ingeborg

Kvinnonamnet Ingeborg är ett gammalt nordiskt namn som betyder under Ings beskydd, där Ing möjligtvis […]

Babynest