Andra namnsidor:

Adele

Adela/Adele är ett forntyskt kvinnonamn med betydelsen ”ädel”, och en kortform av andra kvinnonamn som börjar på Adel- eller Adil-, exempelvis Adelheid (”ädel gestalt”). Det har använts i Sverige sedan början av 1700-talet och var mycket populärt på 1800-talet. Den franska formen av namnet, Adele, är numera ungefär lika vanlig i Sverige.

Den 31 december 2008 fanns det totalt 1 441 personer vid namn Adela/Adéla i Sverige, varav 387 med det som tilltalsnamn/förstanamn. För den franska stavningsformen Adele var motsvarande siffror 1 427 respektive 200. År 2003 fick 35 flickor namnet Adela, varav 14 fick det som tilltalsnamn/förstanamn. Samma år fick 42 flickor namnet Adele varav 4 som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Babynest