Andra namnsidor:

Alfrida

Alfrida är ett kvinnonamn och kvinnlig motsvarighet till Alfred.

Namnet är mycket ovanligt i Sverige. Endast några enstaka flickor i varje årskull har de senaste åren fått namnet som tilltalsnamn/förstanamn. Namnet var betydligt mer populärt runt förra sekelskiftet men har aldrig tillhört våra vanligare förnamn. Den 31 december 2005 fanns det totalt 1 526 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 72 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 27 flickor namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

3

Januari

Babynest