Andra namnsidor:

Amina

Amina är ett arabiskt kvinnonamn som betyder någon man kan lita på , någon man kan anförtro sig åt. I Sverige finns 1767 kvinnor som bär namnet Amina.

Popularitet

Babynest