Andra namnsidor:

Anita

Anita är ett kvinnonamn, en spansk smeknamnsform av Anna, som har använts i Sverige sedan 1800-talets mitt.

Namnet är vanligt bland dem som föddes på 40- och 50-talen. Numera får dock endat en handfull flickor i varje årskull namnet som tilltalsnamn/förstanamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 60 735 personer folkbokförda i Sverige med namnet Anita, varav 27 625 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 156 flickor namnet, varav 12 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

9

september

Antal Anita

28 092

Stycken i Sverige

Babynest