Andra namnsidor:

Anja

Anja är en variant av namnet Anna.

Anna  är ett kvinnonamn, med största sannolikhet [källa behövs] med ursprung från den grekiska formen av hebreiska Hanna, och med betydelsen ’nåd’ eller ’den benådade’.

Anna är ett av de vanligaste kvinnonamnen i Sverige och har haft flera popularitetstoppar under 1900-talet. Senast namnet var i topp var 1972, då det låg på andra plats i topplistan. Under 2000-talet har trenden varit avtagande. Den 31 december 2008 fanns det totalt 303 759 kvinnor i Sverige med namnet, varav 114 745 med det som tilltalsnamn/förstanamn. Det fanns också sex män med namnet, dock hade ingen det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 3 075 flickor namnet, varav 395 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

9

december

Babynest