Andra namnsidor:

Astrid

Astrid är ett gammalt nordiskt kvinnonamn som är bildat från orden as, ’gud’ och frid, ’skön’, alltså ’gudaskön’. Den fornvästnordiska formen var Ásfríðr och namnet återfinns på runstenar, liksom den östnordiska formen Estrid. En norsk variant av namnet är Astri. Det äldsta belägget i Sverige för Astrid är en inskrift från 1000-talet på en runsten i Aspa, Södermanland: ”Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sina söner. Blevo dödade i Danmark, voro rika i Rauninge och raskast i Svitjod”.

Astrid försvann så småningom ur den svenska almanackan men återupplivades i och med 1800-talets stora nordiska namnrenässans. Särskilt populärt blev namnet efter att den svenska prinsessan Astrid föddes 1905 och det är för att hedra henne som namnet återfinns i den svenska almanackan. Efter 1910-talet avtog populariteten men namnet är nu återigen på frammarsch.

Den 31 december 2009 fanns det totalt 39 007 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 16 343 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2008 fick 306 flickor Astrid som tilltalsnamn, vilket gav det en 48:e plats på topp 100-listan över nyfödda.

Popularitet

Namnsdag

27

november

Antal Astrid

16 105

Stycken i Sverige

Babynest