Andra namnsidor:

Augusta

Augusta, kvinnonamn. Det är femininformen av Augustus och August, som betyder ”upphöjd, vördnadsvärd” och har använts i Sverige sedan 1600-talet.

Namnet är ovanligt i Sverige. Numera förekommer det huvudsakligen som andranamn. Vid förra sekelskiftet var dock Augusta ett av de 50 vanligaste kvinnonamnen. Den 31 december 2005 fanns det totalt 3 781 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 174 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 31 flickor namnet, varav 7 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

7

Januari

Babynest