Andra namnsidor:

Barbro

Barbro ett kvinnonamn som kommer från det grekiska Barbara med betydelsen ’främmande’, ’icke grek’.

Namnet var mycket vanligt i Sverige på 1940-talet medan knappt någon har fått det som tilltalsnamn/förstanamn på senare år. Däremot används namnet fortfarande relativt ofta som andranamn.

Den 31 december 2008 fanns det totalt 47 097 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet, varav 27 735 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 53 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Det fanns också 13 män med namnet, varav 5 bar det som tilltalsnamn samt 7 personer med efternamnet Barbro. Samtliga män som bär namnet har det dock som gårdsnamn, inte som förnamn, och det är också gårdsnamnet som har givit upphov till Barbro som efternamn.

Popularitet

Namnsdag

4

Babynest