Andra namnsidor:

Beda

Kvinnonamnet Beda är ursprungligen ett engelskt mansnamn med något osäker betydelse. Enligt vissa tolkningar är betydelsen ‘bedjaren’. Den medeltida engelske benediktinermunken Beda Venerabilis författade ett verk om det anglosaxiska folkets historia.

Beda var ganska vanligt som förnamn i Sverige runt år 1900 men har varit mycket ovanligt sedan dess. Det är endast en handfull flickor i varje årskull som får det som förnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 559 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 211 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 10 flickor namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

27

Maj

Babynest