Andra namnsidor:

Birgitta

Birgitta är ett kvinnonamn av keltiskt ursprung som betyder ”den höga” eller ”den upphöjda”. Ursprungligen var namnet Brigit och sedan i latiniserad form Brigida, vilket hos oss blev Brigitta och slutligen dagens form.

Flera andra namn är från början kortformer och varianter av Birgitta, såsom Birgit, Britt, Britta, Brita, Git, Gitta och Berit. Smeknamn är Gittan, Biggan och Bibbi.

Namnet blev populärt i Sverige igen efter prinsessans födelse år 1937 och under de följande decennierna, men sjönk från början på 1970-talet i frekvens. Namnet var mycket vanligt även några år tidigare, i synnerhet 1934.

Totalt sett tillhör det våra vanligaste kvinnonamn. Den 31 december 2005 fanns det 178 885 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 42 321 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 475 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

7

Oktober

Babynest