Andra namnsidor:

Bodil

Kvinnonamnet Bodil är, liksom namnsdagsgrannen Boel, en dansk form av det nordiska namnet Bothild som är sammansatt av ordledet bot som betyder ’bättring’ och hild som betyder ’strid, kamp’.

Under 1940- och 1950-talen var Bodil förhållandevis vanligt i Sverige, men de sista årtiondena har endast några enstaka flickor i varje årskull fått namnet som tilltalsnamn/förstanamn. Den 31 december 2005 fanns det totalt 7 873 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 4 863 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 14 flickor namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

26

Januari

Babynest