Andra namnsidor:

Borghild

Kvinnonamnet Borghild är ett norskt namn som är sammansatt av ordledet borg som betyder ’skydd, beskydd’ och hild som betyder ’kamp, strid’.

Namnet är ovanligt i Sverige. I Norge är namnet vanligare. Den 31 december 2009 fanns det totalt 482 personer i Sverige med namnet, varav 176 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 1 flicka namnet, men inte som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

28

Maj

Babynest