Andra namnsidor:

Caroline

Karolina eller Carolina eller Caroline eller Carolin är ett kvinnonamn, en femininform av latinska mansnamnet Carolus som kommer från det fornnordiska Karl som betyder karl eller fri man.

Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1600-talet. I slutet av 1800-talet var Karolina ett modenamn. Numera är Caroline en vanligare form än Karolina. Den 31 december 2009 fanns det totalt 36 520 personer i Sverige med namnet Karolina/Carolina, varav 11 432 med det som tilltalsnamn/förstanamn. Det fanns totalt 38 357 personer med namnet Caroline/Karoline/Carolin/Karolin, varav 21 501 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 533 flickor namnet, varav 82 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

20

maj

Antal Caroline

21 755

Stycken i Sverige

Babynest