Andra namnsidor:

Daga

Kvinnonamnet Daga är en femininform av Dag, ett fornnordiskt namn bildat av substantivet dag, men också en kortform av Dagmar och Dagny.

Daga är ett ganska ovanligt namn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 851 personer folkbokförda i Sverige med namnet Daga, varav 479 med det som förstanamn/tilltalsnamn[1]. År 2003 fick 12 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Popularitet

Namnsdag

16

September

Babynest