Andra namnsidor:

Eivor

Kvinnonamnet Eivor, Ejvor eller Eyvor är ett norskt namn med oklar betydelse. Enligt en tolkning betyder det ’beskyddare av ön’, enligt en annan ’klok gåva’.

Eivor hade en popularitetstopp under mellankrigstiden och fram till och med 1940-talet. Numera får nästan inga flickor namnet som tilltalsnamn. Den 31 december 2005 fanns det totalt 14 827 personer i Sverige med namnet, varav 8114 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 21 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

8

Juni

Babynest