Andra namnsidor:

Elinor

Kvinnonamnet Ellinor är en svensk variant av Eleonora som är ett romanskt namn med oviss betydelse. Ibland anges att Eleonora/Ellinor har betydelsen ”Gud är mitt ljus”.

Namnet hade en viss popularitetstopp under 1970- och 1980-talet men har sedan gradvis avtagit i användning. De senaste åren har det legat runt plats 75 på topplistan. 31 december 2005 fanns det totalt 10 940 personer i Sverige med namnet, varav 4 999 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 267 flickor namnet, varav 116 fick det som tilltalsnamn.

Ellinor är en ofta återkommande person i Evert Taubes visor, kanske beroende på att hans egen dotter heter just Ellinor. Bland de titlar som kan nämnas är Ellinor dansar, Ellinors vals och Karl-Alfred och Ellinor.

Popularitet

Babynest