Andra namnsidor:

Ella

Kvinnonamnet Ella är en kortform av Gabriella, men också Eleonora, Elin, Daniela eller Elisabet.

Ella var ett vanligt namn från sekelskiftet fram till 1940-talet. Men eftersom det aldrig var något riktigt popnamn blev det heller inte omodernt i de följande generationerna. Under 1990-talet började en ny uppgång och Ella är nu ett av de 70 vanligaste tilltalsnamnen. Antalet som får Ella som tilltalsnamn varje år har tiofaldigats under 1990-talet. 31 december 2005 fanns det totalt 12 347 personer i Sverige med namnet, varav 8 824 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 853 flickor namnet, varav 667 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

19

februari

Babynest