Andra namnsidor:

Elsa

Elsa är ett kvinnonamn, ursprungligen en kortform av det bibliska namnet Elisabet som betyder ”Gud är fullkomlig”.

Namnet har använts i Sverige sedan 1400-talet och var fram till 1800-talet framför allt ett adelsnamn, men spred sig sedan till övriga samhällsklasser.

Det senaste decenniet har namnets popularitet ökat stadigt. Det totala antalet bärare sjunker dock för närvarande. Den 31 december 2008 fanns det totalt 41 540 personer i Sverige med namnet, varav 21 684 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 962 flickor namnet, varav 471 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

30

oktober

Antal Elsa

21 359

Stycken i Sverige

Babynest