Andra namnsidor:

Erika

Förnamnet Erika eller Erica är den feminina formen av Erik som betyder ’ensam härskare’. Enligt en annan teori kommer namnet från latinets erice som betyder ’ljung’.

Erikas väg mot namntoppen började på 1960-talet och nådde en kulmen 1993, då namnet låg på 26:e plats. Bland de yngre är Erica den vanligaste stavningen. Den 31 december 2007 fanns det totalt 37 233 kvinnor och 1 man i Sverige med namnet Erika eller Erica, varav 11 966 kvinnor och 1 man med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 361 flickor namnet, varav 87 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

24

januari

Antal Erika

15 090

Stycken i Sverige

Babynest