Andra namnsidor:

Erna

Kvinnonamnet Erna är en kortform av Ernestina och andra feminina former av Ernst som betyder ’allvar’ och är av tyskt ursprung. Det har använts i Sverige sedan 1600-talet. Enligt Nordisk mytologi så betyder Erna ”den raske” och förekommer som maka åt Jarl i Eddan.

Erna har aldrig varit lika frekvent som sin manliga motsvarighet, men det hade en viss uppgång på 1920- och 1930-talen. Under hela 1990-talet var det bara ett fåtal svenska flickor som fick namnet, men sedan år 2000 ökar frekvensen markant. Den 31 december 2009 fanns det totalt 3 042 personer i Sverige med namnet Erna, varav 1 673 med det som förstanamn/tilltalsnam. År 2003 fick 22 flickor namnet, varav 10 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

2

mars

Babynest