Andra namnsidor:

Esmeralda

Esmeralda är ett kvinnonamn med spanskt ursprung, det medeltidslatinska smaraldus ’smaragd’. Ordet kommer från grekiskans smaragdos ’lysande’.

Popularitet

Babynest