Andra namnsidor:

Felicia

Felicia är ett kvinnonamn som kommer av det latinska ordet felicitas ’(stor) lycka’. Den manliga motsvarigheten är Felix.

Från att ha varit nästan obefintligt för 25 år sedan blev namnet en stor komet på 1990-talet och är i dag bland de 15–20 vanligaste. Den 31 december 2007 fanns det totalt 16 650 personer i Sverige med namnet, varav 10 537 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 893 flickor namnet, varav 555 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

14

januari

Antal Felicia

12 094

Stycken i Sverige

Babynest