Andra namnsidor:

Gabriella

Kvinnonamnet Gabriella är den feminina formen av Gabriel som är ett hebreiskt namn med betydelsen Guds kämpe. Kortformer är Gabi, Ella och Ellen. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan början på 1700-talet. Andra former är Gabriela, Gabrielle, Gavriila (i ryskan) och Gabrijela (i kroatiskan).

Gabriella började växa i popularitet under 1960-talet och nådde en topp i början på 1990-talet då det låg runt plats 60 på topplistan. 31 december 2005 fanns det totalt 10 162 personer i Sverige med namnet, varav 4 996 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 206 flickor namnet, varav 107 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

19

februari

Babynest