Andra namnsidor:

Gudrun

Kvinnonamnet Gudrun är ett fornnordiskt (ursprungligen Guðrún) namn som betyder den som känner gudarnas hemlighet, eller den som delar gudarnas kunskap. Gudrun förekommer på runstenar, t ex vid Gryts kyrka, Södermanland: ”Fröbjörn och Gudrun, de reste stenen här till minnesmärke efter sin raske son Rodmund, Rodgers broder”.

31 december 2005 fanns det totalt 17 375 personer i Sverige med namnet, varav 8 754 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 18 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

24

November

Babynest