Andra namnsidor:

Helmi

Kvinnonamnet Helmi är dels ett finskt namn som betyder pärla, dels en kortform av Vilhelmina som är en feminin form av Vilhelm men också möjligtvis kan uttolkas som hon som tillhör Vilhelm.

Namnet förekommer även som mansnamn i arabvärlden, särskilt i Egypten. Dess betydelse har med ordet ”helm” att göra, vilket är arabiska för tålamod. 7 mars 2008 fanns det 32 män som har förnamnet Helmi, dock borde man inte utesluta att namnet även kan förekomma bland män som inte har rötter i arabvärlden. Som arabiskt namn betraktat så är det ett av de få namn som har namnsdag i den svenska kalendern.

Namnet är relativt ovanligt i Sverige, endast några få flickor i varje årskull får namnet och knappast några som tilltalsnamn. 31 december 2005 fanns totalt 930 personer i Sverige med namnet Helmi varav 515 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 5 flickor namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest