Andra namnsidor:

Henrika

Henrika eller Henrica är ett kvinnonamn, femininformen av Henrik, som hör till de mer ovanliga i almanackan, med bara omkring 300 bärare. Namnet betyder hemmets härskare.

Henrika är ett av almanackans ovanligaste kvinnonamn. Högst någon enstaka flicka i varje årskull får namnet somt tilltalsnamn. 31 december 2009 fanns det totalt 404 personer i Sverige med namnet Henrika eller Henrica, varav 75 med det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

22

Augusti

Babynest