Andra namnsidor:

Hulda

Hulda är ett nordiskt kvinnonamn med betydelsen huld (god och vänlig). Det finns också ett hebreiskt kvinnonamn Hulda eller Huldah. I Andra Konungaboken 22 kap nämns profeten Hulda.

Namnet nådde sin popularitetstopp under 1890-talet.

Den 31 december 2009 fanns det totalt 2 303 personer i Sverige med namnet Hulda, varav 777 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 26 flickor namnet, varav 4 fick det som tilltalsnamn. Det håller på att bli vanligare än tidigare men är fortfarande vanligast bland kvinnor över 70 år.

Popularitet

Namnsdag

8

September

Babynest