Andra namnsidor:

Inez

Kvinnonamnet Inez, eller Ines är en spansk form av Agnes som betyder den rena, den kyska.

Namnet verkar vara på väg uppåt. Under 2000-talet har namnet legat mellan plats 100 och 150 på topplistan. Så populärt har det inte varit sedan 1940-talet. 31 december 2009 fanns det totalt 7 990 personer i Sverige med namnet Inez eller Ines, varav 4 411 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 137 flickor något av namnen, varav 56 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

6

augusti

Babynest