Andra namnsidor:

Kajsa

Kajsa är ett kvinnonamn, en smeknamnsform för Karin, men det har använts som dopnamn sedan mitten av 1500-talet. Det har alltså samma betydelse som Karin, ’ren, kysk’. Alternativa stavningar är Kaisa, Kaysa, Kajza, Cajsa, Caisa och Caysa.

Kajsa var ganska ovanligt fram till för ca 20 år sedan. Sedan slutet på 1980-talet ligger namnet ganska stadigt strax ovanför plats 50 på topplistan. 31 december 2005 fanns det totalt 10 443 personer i Sverige med stavningen Kajsa, varav 7 720 med det som tilltalsnamn. Motsvarande siffror för några alternativa stavningar var Cajsa: 1798/1466, Kaisa: 1110/663 och Caisa: 509/371. År 2003 fick 390 flickor namnet, varav 287 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

2

augusti

Babynest