Andra namnsidor:

Klara

Kvinnonamnet Klara eller Clara kommer av det latinska ordet clarus som betyder ’berömd’ och som även har gett upphov till det svenska ordet klar. Namnet finns i almanackan till minne av Sankta Clara som levde på 1200-talet och grundade en franciskansk nunneorden. Hennes kloster i Stockholm har gett namn åt stadsdelen Klara.

Det äldsta belägget i Sverige är från år 1449.

Klara är en av namnkometerna just nu. Under 1990-talet ökade användningen kraftigt och namnet hörde 2004 till 10 vanligaste tilltalsnamnen. Den 31 december 2009 fanns det totalt 20 894 personer i Sverige med namnet Klara eller Clara, varav 13 665 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 971 flickor något av namnen, varav 706 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

12

augusti

Antal Klara

14 274

Stycken i Sverige

Babynest