Andra namnsidor:

Madeleine

Kvinnonamnet Madeleine är en fransk form av Magdalena som använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet och betyder ”från Magdala”. Magdala var en by nära havet av Galiléen som betyder ”tornet” på hebreiska. Försvenskade former är Malena och Malin.

Madeleine började öka i popularitet redan på 1950-talet och blev ett modenamn någon gång på 1970-talet. I slutet av 1980-talet nådde modevågen sin kulmen och nu faller namnet allt snabbare nedför listan. 31 december 2009 fanns det totalt 21 768 personer i Sverige med förnamnet Madeleine, varav 11 744 med det som tilltalsnamn. Därtill kommer ytterligare kvinnor med ananan stavning (Madelein, Madelene, Madelen, Madeléne och Madelén. 31 december 2009 fanns det totalt 10 864 personer med annan stavning, varav 6 314 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 435 flickor namnet, varav 128 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

22

juli

Antal Madeleine

19 170

Stycken i Sverige

Babynest