Andra namnsidor:

Magda

Magda är en kortform av Magdalena.

Kvinnonamnet Magdalena var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, dvs. ett namn som lades till förnamnet, med betydelsen (kvinna) ”från Magdala”. Bibelns Maria Magdalena (som är upphovet till namnet i almanackan) fick just detta tillnamn för att skilja henne från Jesus moder. Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn och det har använts i Sverige sedan 1400-talet. En fransk form av namnet är Madeleine, och en svensk kortform är Magda.

Ur namnet har även Malin, Lena och Malena sitt ursprung.

På 1970- och 1980-talen var Magdalena ett modenamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talets var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevågen vänt och Magdalena har ramlat ut från 100-i-topp-listan. 31 december 2005 fanns det totalt 18 362 personer i Sverige med förnamnet Magdalena varav 4 695 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 192 flickor namnet, varav 26 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest