Andra namnsidor:

Magdalena

Kvinnonamnet Magdalena var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, dvs. ett namn som lades till förnamnet, med betydelsen (kvinna) ”från Magdala”. Bibelns Maria Magdalena (som är upphovet till namnet i almanackan) fick just detta tillnamn för att skilja henne från Jesus moder. Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn och det har använts i Sverige sedan 1400-talet. En fransk form av namnet är Madeleine, och en svensk kortform är Magda.

Ur namnet har även Malin, Lena och Malena sitt ursprung.

På 1970- och 1980-talen var Magdalena ett modenamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talets var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevågen vänt och Magdalena har ramlat ut från 100-i-topp-listan. 31 december 2005 fanns det totalt 18 362 personer i Sverige med förnamnet Magdalena varav 4 695 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 192 flickor namnet, varav 26 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

22

juli

Babynest