Andra namnsidor:

Magnhild

Magnhild är ett kvinnonamn av nordiskt ursprung med betydelsen styrka i strid. Namnet har funnits i svenskan sedan mitten av 1500-talet först i formen Magnill.

Namnet har mestadels varit ovanligt och nästan inga flickor får numera namnet som tilltalsnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 934 personer i Sverige med namnet Magnhild, varav 239 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick sex flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

17

September

Babynest