Andra namnsidor:

Maria

Maria är ett kvinnonamn, och en grekisk eller latinsk form av det ursprungliga arameiska namnet Mariam, (hebreiska Mirjam, arabiska Maryam). En svensk form av namnet är Marja, och likaså smekformerna Maj och Maja. Den engelska formen av namnet är Mary, den franska är Marie. I framförallt katolska länder är Maria/Marie också vanligt förekommande som mansman, oftast sammansatt som dubbelnamn.

Före reformationen i Sverige gavs inga flickor namnet Maria av religiösa skäl. Därefter blev det desto vanligare, och namnet är idag ett av de allra vanligaste kvinnonamnen i Sverige. Det är överhuvudtaget i sina olika former den kristna världens vanligaste kvinnonamn.

Maria var den 31 december 2006 Sveriges vanligaste kvinnonamn och bars av 448 449 personer, varav 81 960 personer hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 4 340 flickor namnet, varav 159 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

28

februari

Antal Maria

83 590

Stycken i Sverige

Babynest