Andra namnsidor:

Micaela

Mikaela eller Michaela är ett kvinnonamn, en femininform av Mikael/Michael, och har hebreiskt ursprung. Mikaela betyder ””vem är (som) gud?”.

Namnet hade en närmast explosionsartad uppgång under mitten 1980-talet och början på 1990-talet. Sedan dess har populariteten avtagit något. Den 31 december 2009 fanns det totalt 18 044 personer i Sverige med namnet Mikaela eller Michaela, varav 10 577 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick 298 flickor namnet, varav 106 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Babynest