Andra namnsidor:

Monika

Monika, Monica, är ett kvinnonamn med okänt ursprung, det kan vara feniciskt, latinets monensförmanande och grekiskans monachósensam är eventuella betydelser. Kyrkofadern Augustinus mor, Monika av Hippo 331-387 är den tidigaste kvinna som man känner till med namnet. Under 1200-talet fick hon en egen helgondag, den 4 maj, sen 1704 har detta även varit Monikas namnsdag i Sverige.

Äldsta belägg i Sverige, år 1785.

Det är numera ganska ovanligt att barn får namnet, men på 1950-talet hörde det till de vanligare. 31 december 2005 fanns det totalt 63 048 personer i Sverige med namnet, varav 38 171 med det som tilltalsnamn. Den 31 december 2009 hade detta miskat till 20 755 kvinnor med namnet varav 12 795 med Monika som tilltalsnamn. År 2003 fick 119 flickor namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

4

maj

Babynest