Andra namnsidor:

Nanna

Kvinnonamnet Nanna är ett gammalt nordiskt namn som betyder ”djärv”. I nordisk mytologi var Nanna namnet på Balders maka. Nanna är även namnet på en gud i mesopotamisk mytologi.

Namnet var länge bortglömt och oanvänt, men började åter användas i början på 1800-talet. Det infördes i almanackan 1901. Nanna är ganska ovanligt idag och har varit det länge. De senaste åren har dock ett tiotal flickor i varje årskull fått namnet som tilltalsnamn. 31 december 2005 fanns det totalt 2572 personer i Sverige med namnet Nanna varav 1303 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 39 flickor namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

3

april

Babynest