Andra namnsidor:

Reidun

Reidun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn och bildat av hreið”rede”, möjligtvis i betydelsen ”hem” eller ”hus”, och en slutdel -unn som kanske kommer av ett verb som betyder ”älska”.

Namnet är ovanligt – det senaste decenniet har bara någon enstaka flicka fått namnet som tilltalsnamn, och bara ett par stycken per år får det som andranamn. Det är en nykomling i almanackan och infördes främst genom sitt släktskap med mansnamnet Reidar på samma datum. Det fanns 31 december 2005 totalt 643 personer i Sverige med förnamnet Reidun, varav 386 hade det som tilltalsnamn. Ytterligare ett 20-tal använde stavningen Reidunn. År 2003 fick 1 flicka namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

9

Maj

Babynest