Andra namnsidor:

Rigmor

Rigmor är ett kvinnonamn med danskt, och längre tillbaka tyskt, ursprung. Bildat av de fornhögtyska orddelarna Rik – mäktig och mod – sinne, eller möjligtvis mår – mö.

Namnet var relativt vanligt kring mitten av 1900-talet, men sedan 1990 har endast några enstaka flickor varje år fått namnet som andranamn och ingen som tilltalsnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 4 044 personer i Sverige med namnet Rigmor, varav 2 148 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick 5 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

27

September

Babynest