Andra namnsidor:

Ritva

Kvinnonamnet Ritva är ett finskt namn som betyder spö eller vidja. Det började användas i Sverige så sent som på 1930-talet och kom in i almanackan 1986.

Bland yngre flickor är namnet mycket ovanligt. Under hela 1990-talet fick ingen flicka namnet som tilltalsnamn. 31 december 2009 fanns det totalt 2 615 personer i Sverige med namnet Ritva, varav 2 058 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 2 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

5

Juli

Babynest