Andra namnsidor:

Sibylla

Kvinnonamnet Sibylla är av latinskt ursprung och betyder sierska. Det har använts i Sverige sedan 1500-talet och stavades då även Sibilla. Det kom in i den svenska almanackan 1934 till prinsessan Sibyllas ära, en av de få ändringar som gjordes i almanackan mellan 1901 och 1985. Den italienska formen är Sibilla, den franska och tyska Sybille och den engelska Sybil.

Namnet hade en viss popularitet på 1940-talet, men sedan dess har populariteten minskat avsevärt. Sedan 1990 har endast ett fåtal flickor fått namnet som tilltalsnamn. 31 december 2009 fanns det totalt 1 162 personer i Sverige med namnet Sibylla, varav 163 med det som tilltalsnamn.[2] År 2003 fick endast 1 flicka namnet, men inte som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

20

Oktober

Babynest