Andra namnsidor:

Sigbritt

Sigbritt eller Sigbrit är ett kvinnonamn med danskt och tidigare nederländskt ursprung. Bildat av sigu – seger och beraht – strålande, ljus.

Namnet var ganska vanligt på 1920- och 1930-talet, men förekommer nästan inte alls bland dagens yngsta. 31 december 2005 fanns det totalt 1 889 personer i Sverige med namnet Sigbritt varav 1 036 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1 flicka namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

10

Januari

Babynest