Andra namnsidor:

Silvia

Kvinnonamnet Silvia är, liksom Sylvia, bildat av det latinska ordet silva som betyder ’skog’.

Namnet har inte fått någon riktigt stor spridning i Sverige, trots Drottning Silvia. Ett tiotal flickor får namnet varje år. Den 31 december 2009 fanns det totalt 1 341 personer i Sverige med namnet Silvia, varav 911 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 8 flickor namnet, varav 4 fick det som tilltalsnamn.

Popularitet

Namnsdag

8

augusti

Babynest