Andra namnsidor:

Sissela

Kvinnonamnet Sissela är en försvenskad variant av Cecilia. Andra nordiska varianter är Sissel och Sidsel. Namnet fick ett uppsving under 1980- och 1990-talen men är relativt ovanligt.

Den 31 december 2008 fanns det totalt 174 personer i Sverige med namnet Sissela varav 115 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 3 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn. I den svenska almanackan kom namnet in så sent som år 2001 men det har förekommit i Sverige under flera hundra år.

Popularitet

Namnsdag

22

November

Babynest