Andra namnsidor:

Sophia

Sophia är ett kvinnonamn av grekiskt ursprung och kommer från ordet sopheía eller det äldre sophos som båda betyder vishet. Namnet återfinns även i den betydelsen som led i ord som filo-sofi. Uttalas Sofia.

Popularitet

Babynest